Bornelings tar nu semester. Vi skickar alla ordrar efter 5 aug!
HEM > Integritetspolicy

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg när du handlar hos oss. Här kan du läsa om hur vi skyddar, hanterar och använder dina personuppgifter.

Dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och utöver personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen (GDPR) följer Bornelings alla tillämpliga regler avseende dataskydd.

Vissa personuppgifter behandlas med stöd av samtycke, till exempel vid marknadsföring. Genom att anmäla dig till nyhetsbrev godkänner du sådan behandling av dina personuppgifter. Se nedan om hur dina personuppgifter kommer att behandlas hos Bornelings.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Bornelings samlar in personuppgifter i samband med att du genomför köp hos Bornelings, skapar användare på ”Mina sidor”, registrerar dig för att ta emot erbjudanden/nyhetsbrev från oss via e-post och/eller deltar i tävlingar anordnade av Bornelings på t.ex. sociala medier.

Vi samlar också in information om din användning av våra webbsidor via cookies. Du kan läsa mer om cookies längre ned på sidan.

Bornelings samlar in och behandlar följande information: namn, adress, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall ditt personnummer.

I samband med kvalitetssäkring av personuppgifter kan även information hämtas från folkbokföringen via behörig och ackrediterad leverantör.

Hur använder vi dina personuppgifter och vilka andra har tillgång till dem?

Bornelings använder endast personuppgifterna i samband med att köp genomförs hos Bornelings eller för marknadsföringsändamål.

Bornelings Förlag AB, org.nr. 556892-1430, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas. Bornelings kommer inte att sälja eller överföra mottagna personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål – vilket innebär att du inte kommer att ta emot information från andra företag än oss med anledning av de personuppgifter vi samlat in från dig. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig.

Bornelings sparar inte några kreditkortsuppgifter. Kortinformationen hanteras säkert av vår betalväxelleverantör PayEx.

Lagring och personuppgiftsbehandling kommer att ske inom EU/EES (Sverige). Information för utskick av nyhetsbrev med e-post kommer att, i enlighet med Privacy Shield, överföras till en samarbetspartner i USA.

Behandling av personuppgifter kommer antingen ske för att fullgöra våra skyldigheter mot dig som kund, med stöd av samtycke (exempelvis marknadsföring och nyhetsbrev) eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse (bland annat redovisning).

När du lämnar dina personuppgifter till Bornelings ger du medgivande till Bornelings att registrera och lagra köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål. Det enklaste sättet att göra detta är att säga upp nyhetsbrevet genom att följa länken som finns längst ned i varje nyhetsbrev. Du kan också ändra och granska dina personuppgifter på ”Mina sidor” eller kontakta Bornelings kundtjänst för att radera alla personuppgifter.

Vilka rättigheter har du?

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som Bornelings behandlar om dig. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade.

Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot Bornelings behandling av dina personuppgifter. Dock finns det undantag från rätten till radering för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att Bornelings måste spara personuppgifterna.

Du har även rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

Du har alltid rätt att när som helst neka till att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Det gör du genom att kontakta oss på Bornelings.

Om du skulle ha några klagomål avseende Bornelings behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Kontakta oss

Om du har frågor om, vill ha tillgång till, eller radera personuppgifter som Bornelings behandlar, kontakta vår kundtjänst.

Adress:
Bornelings Förlag AB
Boarp Framnäs 1
571 97 Forserum

Telefon: 0380-23077
E-post: info@bornelings.se

Cookies

De cookies Bornelings använder förbättrar normalt sett de tjänster Bornelings erbjuder dig. Några av Bornelings tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Bornelings använder cookies för att spara innehållet i varukorgen, hantera inloggade kunder och för att kunna leverera en bra helhetsupplevelse i Bornelings webbutik.

Vad är cookies?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Bornelings använder sig av följande cookies:

Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
Förstapartscookies är satta av webbplatsen som du besöker.
Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjeparts webbplats. Hos Bornelings används dessa i första hand för analyser (exempelvis Google Analytics)
Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics. Analysverktyget från Google används för att utvärdera trafiken på webbplatsen.

Styra användningen av cookies

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk dock på att vissa av Bornelings tjänster möjligen inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Varukorg